Panna Maria - nápis ZDRÁVA BUĎ TY SLIČNÁ ČISTÁ PROS ZA NÁS PÁNA KRISTA!