Svěcení zvonů v Jílovém u Prahy


Stručná historie zvonů v Jílovém

    První zmínka o zvonech je z roku 1567, kdy celé město Jílové vyhořelo. Zvony nevydržely žár a rozlily se.
    Pak (rok se mi nepodařilo zjistit) zvonař a puškař Tomáš Jaroš věnoval městu dva nové zvony.
    Roku 1860 jeden z nich - Mikuláš - praskl.
    O rok později, roku 1861, nechalo město oba zvony přelít u c.k. dvorního zvonaře Karla Bellmanna. Mikuláš byl přejmenován na Vojtěcha, menší dostal jméno Marie Mikuláš.
    22. 3. 1917 byly zvony odvezeny k roztavení na výrobu zbraní.
    9. 6. 1924 byly posvěceny a zavěšeny nové zvony. 308 kg vážící Vojtěch a menší, 205 kg vážící, P. Marie. Oba odlité firmou Rudolfa Pernera z Českých Budějovic.
    11. 3. 1942 byly zvony na přímý rozkaz sneseny a využity pro válečné účely.
    62 let poté, 13.11.2004, byly v Jílovém posvěceny a zavěšeny dva nové zvony. Vojěch a Panna Maria.Zvony (z leva) Svatý Vojtěch a Panna Maria
Zvony (zleva) Svatý Vojtěch a Panna Maria

Vojtěch- nápis SVATÝ VOJTĚCHU, ORODUJ ZA NÁS!
Vojtěch- nápis SVATÝ VOJTĚCHU, ORODUJ ZA NÁS!

Panna Maria - nápis ZDRÁVA BUĎ TY SLIČNÁ ČISTÁ PROS ZA NÁS PÁNA KRISTA!
Panna Maria - nápis ZDRÁVA BUĎ TY SLIČNÁ ČISTÁ
                                PROS ZA NÁS PÁNA KRISTA!


Mons. Karel Herbst v doprovodu duchovních
Mons. Karel Herbst v doprovodu duchovních

Pomocný biskup Pražské kapituly Mons. Karel Herbst žehná zvonům a...
Pomocný biskup Pražské kapituly Mons. Karel Herbst žehná zvonům a...

...kropí je svěcenou vodou (světí je)
...kropí je svěcenou vodou (světí je)

Vojtěch stoupá...
Vojtěch stoupá...

...ke gotickému věžnímu oknu...
...ke gotickému věžnímu oknu...

...kterým je vsunut do věže
...kterým je vsunut do věže

Čestná stáž u zvonů
Čestná stáž u zvonů

Zvonař (bohužel neznám jméno) připravuje Marii ke zvednutí jeřábem
Zvonař (bohužel neznám jméno) připravuje Marii ke zvednutí jeřábem

Marie je ve vzduchu
Marie je ve vzduchu

Čestná garda (v četnických uniformách z první republiky)
Čestná garda (v četnických uniformách z první republiky) 


Případné připomínky nebo ohlasy můžete napsat zde:
[CNW:Counter]

Od 12. 4. 2005:


Zpět na úvodní stranu